Medlemmer

Bliv medlem af Nordsjællands BMX Klub.

Vi har åbnet for indmeldelse til efterårssæsonen 2019. Uanset om du har været medlem i de forgangne sæsoner, så skal du atter indmelde dig i klubben.

Medlemsskabet er for en løbende sæson, gældende:

Forårssæson: Marts – Juni.
Efterårssæson: August – Oktober.

Træningstider: Søndag fra 10:00 – 11:00 (hold øje med vores kalender og Facebook)
Sted: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (bag det gamle teglværk)

Vi glæder os til at træne BMX sammen med dig og få mange sjove timer på cyklen samt rundt om banen.

Pris: 400,- kr. pr. sæson, med forbehold for ændringer.

Reg. nr.: xxxx Konto nr.: xxxxxxxx

Når du har meldt dig ind, vil du modtage en velkomst hilsen fra klubbens kasserer ang. betaling for at være medlem i klubben .

Såfremt kontingentet ikke betales rettidigt, rykkes der første gang to uger efter betalingen er forfalden. Er betalingen ikke klubben i hænde senest syv dage efter at denne rykker er fremsendt mister man sit medlemskab af klubben.

Udmeldelse.

Udmeldelse af Nordsjællands BMX klub skal udelukkende ske skriftligt pr. mail til vores kasserer på bep@bmxklubben.dk, senest en måned (30 dage) inden udgangen af en sæson, dog refunderes allerede indbetalt kontingent ikke.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når der findes grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.