Indmeldelse i Nordsjællands BMX Klub

INDMELDELSESBLANKET

Indmeldelsesblanket til Nordsjællands BMX Klub. Såfremt du er under 18 år, skal der påføres mindst én forældre / værge. E-mail vil kun blive brugt til relevant information fra Nordsjællands BMX Klub til dig.

Ved udfyldelse og indmeldelse accepteres, at Nordsjællands BMX Klub må bruge billeder af køreren / medlemmet på klubbens hjemmeside og facebookside.