Ansvarsfraskrivelse

ANSVARSFRASKRIVELSE

Ved at være medlem og kørsel på BMX cykel og brug af banens aktiviteter, skal du være opmærksom på, at du skal bærer det fulde ansvar i forbindelse med aktiviteten, og derfor fraskriver du dig ved din deltagelse ethvert erstatningskrav og dermed erstatningsansvar, du måtte ønske at pålægge arrangør og trænere i forbindelse med aktiviteten.

HUSK:
Ingen presser dig til noget – det er dig selv, der bestemmer “farten”, og hvor meget du vil og tør !!

  1. Ved at udfylde / acceptere denne erklæring bekræfter jeg, der er myndig og fyldt 18 år, at min benyttelse af BMX cykel m.v. samt tilhørende Nordsjællands BMX Klub’s faciliteter, sker på eget ansvar.
  2. Jeg er indforstået med og accepteret, at BMX-cykel kørsel kræver høj koncentration, fysisk styrke og god opførsel. Jeg erklærer derfor, at jeg er i god fysisk tilstand, og at jeg ikke er påvirket af euforiserende stoffer, medicin eller alkohol, der kan gøre mig uegnet til at køre BMX-cykel. Jeg er bekendt med at benyttelse af BMX-cykel kan være farligt, og at især personer med hjerteproblemer og forhøjet blodtryk, gravide og personer med rygskader er i farezonen, og derfor ikke må køre BMX-cykel.
  3. Jeg er indforstået med og accepteret, at jeg selv hæfter for skader på BMX-cyklen og andet udstyr som anvendes, såfremt jeg handler uagtsomt, udøver hærværk eller tilsidesætter de anvisninger som medarbejderne eller træner fra Nordsjællands BMX Klub giver mig.
  4. Jeg er indforstået med og accepterer, at Nordsjællands BMX Klub IKKE er erstatningsansvarlig for eventuelle skader på mine ejendele og eventuelle personskader som jeg måtte forvolde mig selv eller tredjemand i forbindelse med benyttelsen af de benyttede cykler og faciliteter.

Jeg erklærer hermed, at jeg accepterer den risiko der er forbundet, og acceptere hermed ovenstående erklæring: